КОНКУРС за доделу Награде Ђурa Даничић

Заједница матичних библиотека Србије

објављује

К О Н К У Р С

 за доделу Награде Ђурa Даничић за 2023. годину

 

Награда Ђура Даничић додељује се појединцима за укупан допринос развоју библиотечко – информационе делатности и културе Републике Србије.

Ђура Даничић је узор личности која је оставила неизбрисив траг у библиотекарству и у укупној српској култури због чега награда има за циљ да допринесе развоју како библиотекарства, тако и културе у целини, да афирмише примену савремених технологија и достигнућа у библиотечко-информационој и културној делатности и да промовише библиотечко-информациону делатност и културу у Републици Србији.

Награда се додељује на стручно-научном скупу Библионет.

Награда се додељује на основу следећих критеријума:

 1. броја и значаја реализованих пројеката у библиотечко-информационој, односно културној делатности;
 2. постигнутим резултатима у домену преводилаштва, науке, уметности и културе у целини;
 3. броја објављених научних и стручних радова и њихове научне, стручне, уметничке, културне и просветне вредности;
 4. континуитета у унапређивању библиотечко-информационе делатности, односно културне делатности;
 5. увођења технолошких, организационих и других иновација у библиотечко-информациону делатност и културу у целини;
 6. успешности у обављању стручних и руководећих послова и резултата рада у библиотечко-информационој, односно културној делатности;
 7. унапређивања услова, ресурса и резултата рада своје културне установе.

 

Награда се додељује на основу благовременог, образложеног и документованог предлога.

Уз предлог и образложење потребно је доставити следећу документацију:

 1. радну биографију;
 2. списак објављених научних и стручних радова и њихове копије;
 3. опис реализованих пројеката у библиотечко-информационој, односно културној делатности;
 4. опис реализованих технолошких, организационих и других иновација у библиотечко-информационој, односно културној делатности.

 

Право предлагања кандидата за Награду имају појединци, установе и организације које се баве библиотечко-информационом и културном делатношћу.

Право на Награду имају појединци, без обзира на то да ли су већ добили или су кандидати за неку другу награду у библиотечко–информационој, односно културној делатности Републике Србије.

Нeпотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир.

Предлози се достављају Заједници најкасније до 1. маја текуће године, на адресу Скерлићева 1, 11000 Београд, за Драгану Милуновић.

 

Председник Управног одбора

Др Владимир Пиштало

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content