Библионет је традиционална научна и стручна годишња манифестација у области библиотечко-информационе делатности чији је циљ промоција делатности матичних библиотека организованих у Заједницу матичних библиотека Србије и других библиотека Србије и развој научно-истраживачког и стручног рада у библиотечко-информационој делатности Републике Србије.

Оснивач манифестацијe је Заједница матичних библиотека Србије.

Извршни организатори скупа су Заједница матичних библиотека Србије, Народна библиотека Србије и матична библиотека-домаћин за текућу годину.

ДАНИ МАТИЧНИХ БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

(КОНЦЕПЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈЕ)

Библионет је научна и стручна редовна годишња Манифестација из области библиотечко-информационе делатности Републике Србије.

Мисија Манифестацијe је промоција делатности матичних библиотека организованих у Заједници матичних библиотека Србије и других библиотека Србије и афирмација научно-истраживачког и стручног рада у  библиотечко-информационој делатности Републике.

Циљ  Манифестације је да подстиче развој савремене креативне мисли у библиотекарству  Србије и  да иницира слободну размену идеја у савременој  библиотекарској теорији и пракси и  тиме континуирано доприноси развоју библиотечко-информационог система  Републике.

Манифестација  ће се превасходно бавити темама релевантним са становишта остваривања матичних функција у библиотекарству, односно питањима развоја библиотекарства Републике, чиме се ближе дефинише тематско подручје Манифестације у односу на друге манифестације  у библиотекарству Србије.

Актуелност, научна, уметничка, стручна и документарна вредност темељни су критеријуми за утврђивање програмских садржаја Манифестације.

Манифестација  ће  у пракси   остваривати  начело отворености културне комуникације у времену и простору и тиме доприносити присуству библиотека и библиотекара Републике у савременим културним токовима Србије и света.

Манифестација има републички карактер, али је отвореног типа, што значи да је могуће и пожељно и учешће научних, стручних и руководећих библиотечких радника из других земаља у окружењу.

Манифестација ће се реализовати у годишњем циклусу у трајању до 3 дана у месецу јуну (или септембру), сваке године у седишту друге матичне библиотеке.

Оснивач Манифестација је Заједница матичних библиотека Србије.

Извршни организатори Манифестације су Заједница матичних библиотека Србије, Народна библиотека Србије и матична библиотека-домаћин за текућу годину. Организациони одбор Манифестације именоваће Заједница матичних библиотека Србије.

Суиздавачи издања  Манифестације су Заједница матичних библиотека Србије, Народна библиотека Србије и матична библиотека-домаћин за текућу годину.

 

ПРОГРАМСКЕ КОМПОНЕНТЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

 

САВЕТОВАЊЕ

Програмска окосница Манифестације је Саветовање на одабрану актуелну, релевантну и отворену тему значајну за Народну библиотеку Србије, Библиотеку Матице српске, Универзитетску библиотеку “Светозар Марковић”, матичне народне библиотеке  и библиотечко-информациони систем Србије у целини  чијем ће осветљавању својим научним и стручним прилозима допринети учесници Саветовања.

Саветовање има за циљ да у оквиру појединих тема пружи простор ауторима радова који су настали као резултат научно-истраживачког и стручног рада  у  библиотекама Србије и  радова који  представљају допринос истраживању и афирмацији уметничког,  културног  и научног наслеђа народа Републике, затим радова о колекцијама библиотека Србије, радова о стручној обради библиотечке грађе, као и прилога за историју библиотека и библиотекарства Србије.

Дугорочни циљеви Саветовања су отварање простора за дијалог стручних и руководећих радника у библиотекарству и омогућавање размене идеја и практичних решења чиме ће се трајно доприносити даљем развоју библиотечко-информационог система у Републици.

ПОРТРЕТ БИБЛИОТЕКЕ

Учесницима Манифестације и јавности представиће се матична библиотека-домаћин за текућу годину.

ПОРТРЕТ БИБЛИОТЕКАРА

Сваке године представиће се животно дело једног савременог домаћег или страног теоретичара, историчара или истраживача из области библиотекарства и информатике, 

и/или

животно дело једног домаћег или страног  теоретичара, историчара или истраживача из области библиотекарства и информатике чије је стварање закључено.

ПРЕДАВАЊЕ ГОСТА

Гост Манифестације, савремени домаћи или страни теоретичар, историчар или истраживач,  афирмисани стручњак из области библиотекарства и информатике одржаће предавање на актуелну тему, независно од теме Манифестације

ПРОМОЦИЈЕ

Програмом промоција обухватиће се најзачајније публикације из актуелне издавачке продукције у области библиотекарства Републике.

  1. Промоција Зборника са Саветовања из претходне године.
  2. Промоција актуелних домаћих и преведених публикација из области теорије, историје и праксе библиотекарства и информатике.
  3. Промоција нових вредних публикација матичних библиотека (књиге, часописи и мултимедијална издања) из свих области.

 

Програм промоција обухватиће и представљање пројеката и програма развоја матичних библиотека значајних за библиотечко-информациони систем  Републике.

ИЗДАЊА

Манифестација ће издавачку делатност реализовати кроз објављивање Зборника радова са Саветовања и посебних издања.

Зборник радова  излазиће као годишњак и објављиваће прилоге са Саветовања.

Зборник радова са Саветовања  реализоваће уредник и оперативни уредник, а функцију уредништва вршиће Заједница матичних библиотека Србије.

Лектура, ликовно и техничко уређивање, коректура и штампа радиће се у Народној библиотеци Србије.

Зборник ће излазити у књижном облику и у електронском облику на сајту Народне библиотеке Србије.

 

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content