награда „Милорад Панић-Суреп”

На оснивачкој Скупштини Заједнице је установљена и награда „Милорад Панић-Суреп”, коју jе Заједница додељивала библиотечким радницима и библиотекама за посебна залагања и резултате, за унапређење библиотечке делатности и за допринос популарисању књиге и читања. Идеја оснивача награде је да се у овој области подстакне стваралаштво и ухвати корак са савременим кретањима европског библиотекарства.

Награда је названа именом Милорада Панића-Сурепа из пијетета према великом ктитору српске културе, културном посленику и библиофилу, који је цео свој стваралачки век провео у настојању да промовише трајне вредности националне културне баштине и покаже њен континуитет од најстаријих времена до данас. Тако се време оснивања и почетка организоване активности Заједнице поклапа с успостављањем награде, као највишег друштвеног признања у библиотекарству. Награда је први пут додељена 25. јуна 1971. године у свечаној сали Коларчевог народног универзитета у паузи Скупштине Заједнице матичних библиотека Србије на којој је донет и десетогодишњи програм развоја библиотекарства у Србији. Награда ће од тада па све до 2000. године бити редовно додељивана сваке године. Од установљивања до 2000. године додељено је тридесет награда библиотекама и библиотечким радницима.

 ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ „МИЛОРАД ПАНИЋ-СУРЕП” 1971–2001

1971
1972
1973
1974
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
2001
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Специјална награда поводом 150 година читалишта у СрбијиБиблиотека града Београда Народна библиотека, Смедерево

Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац

Народна библиотека „Илија М. Петровић”, Пожаревац

Народна библиотека, Ужице

Народна библиотека, Неготин

Награда „Ђура Даничић”

Скупштина Заједнице матичних библиотека Србије установила је награду која носи име Ђуре Даничића, знаменитог српског писца и значајног управника Народне библиотеке Србије, а која се једном годишње додељује појединцу за целокупан допринос библиотекарству и култури Србије.

ПРАВИЛНИК О НАГРАДИ

Добитници:

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Skip to content