Библионет 2017

Информационо-комуникационе технологије и иновативни сервиси у библиотекама

Библионет 2017 био је фокусиран на примену информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у библиотекама и на увођење иновативних библиотечких сервиса и програма заснованих на савременим технолошким достигнућима.

Библиотечко пословање данас засновано је на информационим технологијама – библиотечки информациони пословни системи, електронски каталози, различите базе података, аутоматизована позајмица (баркодирање фондова), различити софтвери за управљање радним процесима и њихово евалуирање и сл.

Такође, број библиотечких сервиса заснованих на ИКТ у непрекидном је порасту. Све је више библиотека чије услуге обухватају: електронске читаонице, makerspace едукативне лабораторије, са различитим дигиталним алатима (3Д штампачи, роботи…); media lab просторе за стварање аудио и видео садржаја; различите онлајн услуге (образовни курсеви, видео игре и веб сајтови, е-магазини, сервис Питај библитекара...) и др.

У складу са овим, савремени трендови у развоју библиотечко-информационе делатности подразумевају снажно развијену информатичку инфраструктуру, перманентно ангажовање ИТ стручњака, као и континуирано праћење и едуковање библиотечких стручњака у области ИКТ. Са друге стране, унапређивање и одржавање информатичких платформи и ангажовање стручњака, са аспекта могућности библиотека, подразумева посебне напоре у постизању баланса између нараслих захтева и скромних средстава којима оне располажу. Развој, па и опстанак библиотека као носилаца информационог друштва и друштва знања, директно је сразмеран улагању у област ИКТ.

Основна идеја овогодишњег Библионета била је да се:
– подвуче значај повезаности библиотека и ИКТ,
– прикажу стремљења и праксе библиотека развијених земаља,
– представе иновативни сервиси српских библиотека засновани на ИКТ,
– представе различити видови библиотечког пословања засновани на ИКТ,
– утврде потребе и могућности за имплементацију ИТК у рад српских библиотека.

На конференцији је учествовало укупно 27 излагача, и то: 3 предавача по позиву, 6 излагача из региона и 18 домаћих излагача.

Први пут Библионет је имао три интернационална реномирана стручњака који су били предавачи по позиву:

  • Тоби Гринвалт (Питсбург, САД), директор за дигиталну стратегију и технолошке интеграције у Карнеги библиотеци у Питсбургу
  • Роб Дејвис, независни консултант у области библиотекарства (Лондон, УК); тренутно је запослен на Кипарском Технолошком универзитету као пројектни менаџер за ViMM CSA о виртуелним музејима у оквиру ЕУ Хоризонт истраживачког програма.
  • Димитрис Протопсалтоу, директор Културног центра Фондације Ставрос Ниархос (Атина, Грчка); овај Културни центар обухвата Националну библитеку Грчке и Националну оперу Грчке.

Поред њих, као специјални гост скупа излагање је имао Кристофер Спалдинг, потпредседник за платформе отвореног кода и заједницу EBSCO (Бостон, САД).

Такође, на Библионету су излагања имали и регионални гости из градских библиотека Загреба, Ријеке, Љубљане и Копра.

На скупу је излагање имало и 16 домаћих библиотекара (са укупно 12 радова), чији су радови прошли процес селекције.

На Библионету су излагање имали и представници фирми Инфо код решења („Имплементација RFID решења у раду библиотекеˮ) и Hewlett Packard-а („Бежичне технологије преноса у библиотекарствуˮ).

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content