EMBARK

Назив:

EMBARK (Enhance Manuscriptorium through Balkan Recovered Knowledge – Унапређење базе рукописа Манускрипторијум кроз додавање нових знања са Балкана)

Координатор:

Национална библиотека Републике Чешке

Партнери:

Институт за бугарски језик из Софије и Народна библиотека Србије

Трајање:

01/09/2010-30/04/2012

Тим у НБС:

Весна Ињац, координатор
Тамара Бутиган, асистент

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content