УДК Конзорцијум

Од оснивања до 2014. године Конзорцијум су чиниле институције које се баве развојем стандарда и комерцијални издавачи. Од 2015. године део Конзорцијума постају и националне библиотеке које преводе и објављују УДК као професионални стандард.

Конференција директора европских националних библиотека

CENL је мрежа 46 националних библиотека из 45 европских земаља. Чланови CENL-а су директори националних библиотека земаља чланица Савета Европе. Од свог оснивања CENL ради на унапређењу европских националних библиотека, јачајући посебно њихову улогу у очувању културног наслеђа европског континента.

Европски биро библиотечких, информационих и документационих удружења

Главни циљеви EBLIDA-е су да служи и промовише интересе библиотекарске и информационе научне професије, да библиотекарска удружења повеже на европском нивоу, да са њима упозна Европску комисију, Европски парламент, Регионалне комитете и савете министара, да члановима асоцијације пружа стално свежу и актуелну информацију о релевантном развоју…

Конзорцијум европских истраживачких библиотека

Циљ пројекта изградње заједничке базе јесте да се на једном месту корисницима широм Европе понуде записи за ту врсту грађе, уз све потребне локацијске податке, то јест библиотеке у којима је ту грађу могуће и консултовати, као и да се чланицама омогући преузимање записа у своје локалне каталоге.

Народна библиотека Србије предузела је одговарајуће кораке како би постала чланица CERL-а.

Онлајн рачунарски библиотечки центар

OCLC је глобална библиотечка организација која пружа заједничке технолошке услуге, оригинална истраживања и заједничке програме за своје чланове као и за библиотечку заједницу у целини, а у циљу подстицања учења, истраживања и иновација.

Радна заједница библиотека и документационих центара за истраживање источне, средње и југоисточне Европе

Заједница ABDOS основана je 1971. године у Минхену са циљем окупљања институција и појединаца који набављају, обрађују, чувају и дају на коришћење библиотечку грађу из источне, средње и југоисточне Европе, као и грађу о овом простору.

Међународни конзорцијум за очување интернета

IIPC је организација посвећена побољшању алата, стандарда и праксе архивирања веба. Међународни стандарди за архивирање веба настају као резултат пројеката и рада радних група овог Конзорцијума.

Европска група за аутоматизацију библиотека

ELAG је организација која удружује стручњаке за аутоматизацију библиотека у водећим европским библиотекама и информационим центрима. Основана је 1979. године у Копенхагену као наследник INTERMARC-а (Одбора за имплементацију јединственог формата података у националној библиографији). Чланови ELAG-а су појединци који представљају своје институције, по правилу националне или универзитетске библиотеке, библиографске или информационе центре који сервисирају библиотечки […]