НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Служба CIP-а

Контакти:

(011) 2452-243 и (011) 2451-242, лок. 06
факс (011) 2459-444

За информације о

  • монографским, серијским публикацијама, чланцима и посебним врстама грађе и слању материјала cip.nbs@gmail.com
  • плаћању и захтевима за добијање предрачуна racuni.cip@nb.rs 

 

Пријем материјала 8:00-15:30 (понедељак – петак)
Подизање материјала 8:00-16:00 (понедељак – петак)

 

Служба CIP-а
Скерлићева 1
улаз из улице Боре Станковића
11000 Београд

Ценовник CIP записа
  • монографске публикације – 1.500.00 
  • серијске публикације – 1.500.00 
  • за посебну врсту грађе – 1.500.00 
  • по чланку из серијске публикације (УДК за чланке) – 630.00
  • обраде за чланке у монографским публикацијама (УДК за чланке из зборника) – 630.00
  • Издавање дупликата CIP записа – 630.00
  • Рачун за уплату  840-31120845-93 позив на број 5202347040174231401 по моделу 97

Народна библиотека Србије овлашћена је да, у складу са Законом о библиотечкој делатности, израђује каталошки запис у публикацији – CIP (Cataloguing in Publication). За издаваче из АП Војводине каталошки запис у публикцији израђује Библиотека Матице српске у Новом Саду у сарадњи са Народном библиотеком Србије.

Запис који добијају публикације (монографске, серијске и некњижна грађа) у штампаној и електронској форми, представља сажету и, у међународним размерама, унифицирану информацију о библиографским и садржинским карактеристикама публикације.

Поред Закона о библиотечкој делатности, који прецизира улогу и задатке националног библиографског центра у овом процесу, Закон о издавању публикација обавезује издавача да на свакој новој публикацији одштампа каталошки запис на начин прописан Упутством о каталогизацији у публикацији – CIP.

За каталогизацију у публикацији свих враста грађе, издавачи су дужни да попуне и доставе Обаразац за CIP заједно са публикацијом доказом о уплати накнаде.

Издавачи који материјал за каталогизацију у публикацији достављају поштом треба да уз материјал приложе и унапред попуњен образац за одговарајућу врсту грађе, који је доступан на сајту НБС

Пример попуњене уплатнице

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content