Vizija razvoja Narodne biblioteke Srbije

Narodna biblioteka Srbije, centralna, depozitna i matična biblioteka, jeste relevantna, savremena, dinamična i umrežena institucija, kako po građi koju prikuplja, načinu na koji je čuva, obrađuje i daje na korišćenje, tako i po savremenim alatima koje koristi za promociju i komunikaciju sa korisnicima fondova.

Budući da je jedna od centralnih ustanova zaštite kulturne baštine u Republici, Narodna biblioteka Srbije baštini bezmalo dvovekovnu tradiciju srpskog i evropskog bibliotekarstva. Njene aktivnosti zasnovane su na kontinuitetu i konstantnom razvoju znanja i veština, kao i na primeni savremenih tehnologija u oblasti čuvanja, obrade i davanja na korišćenje građe.

Idući u korak sa razvojem bibliotekarstva i informacionih tehnologija, kao i sa značajno diversifikovanim potrebama korisnika, Narodna biblioteka Srbije podjednako razvija konvencionalne aktivnosti u oblasti čuvanja, obrade i davanja na korišćenje građe, obogaćujući ih savremenim tehničko-tehnološkim sredstvima.

Vizija razvoja Narodne biblioteke Srbije u narednom periodu zasniva se na osnovnim aspektima, od kojih poseban značaj imaju:

  1. obezbeđivanje potpunog i nesmetanog pristupa građi u konvencionalnom i digitalnom obliku;
  2. pružanje podrške akademskoj i naučnoj zajednici u oblasti istraživanja, a sve sa ciljem daljeg društvenog i privrednog napretka;
  3. integracija i pružanje podrške obrazovnom sistemu u Republici;
  4. aktivno učešće u demokratizaciji društva kroz obezbeđivanje jednakih uslova pojedincu u smislu pristupa znanjima i informacijama;
  5. Razvijanje kulture čitanja i jačanje kulturnih potreba kroz obogaćivanje sadržaja iz oblasti kulture i umetnosti.

Cilj Narodne biblioteke Srbije u narednom periodu jeste pojednostavljenje i dalji razvoj načina pristupa građi, kao i jačanje kapaciteta u oblasti digitalizacije nacionalnog fonda.

Digitalizacija podrazumeva nove oblike pristupa građi, što pred Narodnu biblioteku Srbije stavlja brojne izazove. Zbirke su vidljivije i pristupačnije, a time se postiže i celovitija zaštita građe.

Prožimanje konvencionalnog i virtuelnog donosi brojne izazove, ali pruža i nove mogućnosti za unapređenje rada i dalje poboljšanje rezultata.

Polazeći od osnovnih, zakonom poverenih nadležnosti koje podrazumevaju organizovano prikupljanje, odgovarajuće čuvanje, celovitu obradu i davanje na korišćenje građe, Narodna biblioteka Srbije strategiju svog daljeg razvoja zasniva upravo na izbalansiranom i kontinuiranom poboljšanju sva četiri bazična aspekta rada.

Nalazeći se na vrhu piramide koju čini sistem javnih i specijalizovanih biblioteka u Republici, Narodna biblioteka Srbije posvećuje značajnu pažnju intenziviranju organizovane i efikasne saradnje sa srodnim ustanovama, kao i sa vodećim institucijama nauke, prosvete i umetnosti.

Narodna biblioteka Srbije kontinuirano obogaćuje svoju međunarodnu saradnju u više aspekata (članstvo u međunarodnim bibliotečkim organizacijama, razmena publikacija, stručnjaka, realizacija međunarodnih projekata i sl.).

Kontinuiran rad Stručnog veća, savetodavnog tela koje čine vodeći stručnjaci u NBS, predstavlja jedan od osnovnih načina stalnog i uravnoteženog razvoja znanja i veština.

Poseban akcenat potrebno je staviti na osavremenjivanje uslova za čuvanje najveće i najdragocenije zbirke pokretne kulturne baštine u Republici i regionu. Nabavka pokretnih polica radi ekonomičnog korišćenja ograničenih prostornih kapaciteta, savremene opreme i uređaja za zaštitu, kao i obezbeđivanje eksternog i ratnog depoa, suštinski će doprineti ispunjavanju obaveze sveobuhvatne i optimalne zaštite bibliotečke građe.

Narodna biblioteka Srbije očekuje dalju kontinuiranu podršku zajednice (na nacionalnom i lokalnom nivou), ali preduzima i brojne samostalne aktivnosti kako bi unapredila i poboljšala svoje materijalne, infrastrukturne i druge resurse.

Fondacija Narodne biblioteke Srbije (osnovana 2012. godine) može i treba da dâ značajan doprinos jačanju finansijske i sveukupne materijalne stabilnosti nacionalne biblioteke, što predstavlja preduslov za njen kontinuiran razvoj.

Narodna biblioteka Srbije nije samo nacionalna biblioteka, već i multifunkcionalna ustanova kulture, nauke, obrazovanja i umetnosti. Ona je jedna od najznačajnijih institucija u zemlji, koja omogućava potpun, podjednak i neograničen pristup informacijama i znanjima, dajući time snažan doprinos demokratizaciji, kao i afirmaciji multinacionalnog, multikulturalnog i multikonfesionalnog društva.

Svesna brojnih stručnih, tehničko-tehnoloških i materijalnih izazova koji se nalaze pred njom, Narodna biblioteka Srbije opredeljena je da svoj dalji razvoj zasniva na ravnomernom i usklađenom sveobuhvatnom jačanju svih svojih kapaciteta.

Duboko ukorenjena u istoriji svog naroda i države, nacionalna biblioteka delila je i deliće njihovu sudbinu, dajući i u narednom razdoblju značajan doprinos razvoju kulture, prosvete, nauke i umetnosti u našoj državi i okruženju.

Narodna biblioteka Srbije jeste jedan od najznačajnijih simbola svoje zemlje. Nastala u vreme borbe za oslobođenje od otomanske dominacije (1832.), tri godine pre proglašenja prvog ustava (Sretenjskog), nacionalna biblioteka u potpunosti je svesna svoje uloge u razvoju demokratskog društva na početku XXI veka. Svoje stručne i baštinske kapacitete ona stavlja u funkciju daljeg sveukupnog razvoja zemlje i šireg evropskog okruženja.

To je činila u prethodnim vekovima i to će nastaviti da čini i u razdoblju koje sledi.

Radno vreme

ponedeljak – petak od 8.00 – 20.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 19.00)

subota od 8.00 – 15.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 14.00)

Skip to content