Јавне набавке - архива

Јавне набавке 2022.

Правилник о јавним набавкама у Народној библиотеци Србије

 

План јавних набавки Народне библиотеке Србије за 2022. годину

 

План јавних набавки Народне библиотеке Србије за 2022. годину на које се закон не примењује

 

JAВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ У 2022. ГОДИНИ

1. Прилози из медија о НБС PDF
2. Набавка потрошíног материјала за обављање делатности у култури PDF
3. Услуге мобилне телефоније PDF
4. Одржавање постојећих библиотечìких сервиса PDF
5. Набавка из области безбедности и здравља на раду PDF
6. Сувенири за репрезентацију PDF
7. Услуге шпедиције PDF
8. Набавка архитектонско грађевинских радова и браварских услуга PDF
9. Уградња система техничке заштите на улазу депоа књига НБС PDF
10. Радови на уградњи система за узбуњивање и обавештавање у административном делу библиотеке PDF
11. Набавка и уградња тракастих завеса PDF
12. Уградња двокрилних противпожарних врата PDF
13. Санитарне услуге на објектима-услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације PDF
14. Редован сервис лифтова PDF 
15. Радови на уградњи соларних мрежних панела на равном крову Народне библиотеке Србије PDF
16. Радови на санацији котла у котларници НБС PDF
17. Услуга стручног надзора PDF
18. Набавка воде за коришћење у Water cooler апаратима PDF
19. Редован сервис горионика PDF
20. Услуге редовног сервисирања котлова, чишћења и конзервације котловског постројења и хитних интервенција на систему термотехничких инсталација PDF
21. Редован сервис и ревизија трафо станице PDF
22. Услуге редовног сервисирања и поправки опреме за књиговезачке и конзенваторске послове PDF
23. Набавка ситног инвентара за посебне намене PDF
24. Редован сервис система за омекшавање воде PDF
25. Услуге одржавања система видео надзора и контроле приступа PDF
26. Набавка нафтних деривата за возила и горива за агрегате PDF
27. Набавка потрошног материјала за обављање делатности у култури PDF
28. Одржавање софтвера docWizz PDF
29. Набавка униформи, радних одела, обуће и средстава за заштиту на раду PDF
30. Набавка RFDI картица PDF
31. Услуге одржавања инсталационог система (одржавање система вентилације и климатизације) PDF
32. Набавка архитектонско грађевинских радова и браварских услуга PDF
33. Продужетак права коришћења лиценци за књиговодство, кадрове и др. PDF

Јавне набавке 2021.

Правилник о јавним набавкама у Народној библиотеци Србије

 

План јавних набавки Народне библиотеке Србије за 2021. годину

 

План јавних набавки Народне библиотеке Србије за 2021. годину на које се закон не примењује

Јавне набавке 2020.

Правилник о набавкама у Народној библиотеци Србије

 

План јавних набавки за 2020. годину

Нови Закон о јавним набавкама („Сл. гласник” бр. 91/2019)

 

Отворени поступак

 1. Јавна набавка услуге одржавања хигијене код Наручиоца НБС, ЈНВВ бр. 02/2020.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Питањa и одговор PDF
  Питања и одговори – други део PDF
  Питања и одговори – трећи и четврти део PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права PDF
  Одлука о предузимању даљих активности у отвореном поступку јавне набавке 02/2020 пре доношења одлуке о захтеву за заштиту права PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 2. Јавна набавка услуге штампања публикација, рекламног и осталог материјала за потребе Народне библиотеке Србије, ЈНВВ бр. 04/2020.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о обустави поступка PDF
  Обавештење о обустави поступка PDF
 3. Јавна набавка добара – гасног уља (екстра лако Евро Ел), ЈНВВ бр. 08/2020.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 

Поступак јавне набавке мале вредности

 1. Јавна набавка добара – опреме и материјала за конзервацију, рестаурацију, књиговезачке послове и чување грађе посебних фондова, ЈНМВ бр. 01/2020.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација .pdf
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 2. Јавна набавка услуге путничких агенција обезбеђења хотелског смештаја, авио и других путних карата и осигурања за потребе службених путовања запослених у НБС, ЈНМВ бр. 03/2020.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Обавештење PDF
  Одлука о обустави поступка PDF
  Обавештење о обустави поступка PDF
 3. Јавна набавка услуге осигурања објекта и имовине НБС, запослених и моторних возила, ЈНМВ бр. 05/2020.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 4. Јавна набавка услуге чишћења вентилационих канала, ЈНМВ бр. 07/2020.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Измене и допуне конкурсне документације PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 5. Јавна набавка мале вредности – одржавање инсталационог система (одржавање система вентилације и климатизације), ЈНМВ бр. 24/2020.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 6. Јавна набавка мале вредности – услуга продужетка права коришћења и куповине нових лиценци, ЈНМВ бр. 31/2020.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 7. Јавна набавка мале вредности – услуга одржавања HP опреме и NetApp storage-a у вангарантном року, ЈНМВ бр. 32/2020.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

 1. Јавна набавка добара/старе и ретке библиотечке грађе за потребе реституције библиотечког фонда Народне библиотеке Србије, ЈНПП бр. 6/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Одлука о обустави поступка за партију 5 .pdf
  Обавештење о обустави поступка за партију 5 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – партија 1PDF
  Обавештење о закљученом уговору – партија 2 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – партија 3 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – партија 4 PDF
 2. Претплата на базу података и часописа у електронској форми издавача Elsevier, ЈНПП бр. 9/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 3. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Springer Link, ЈНПП бр. 10/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 4. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Wiley, ЈНПП бр. 11/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 5. Претплата на базу података и часописа у електронској форми American Chemical Society, ЈНПП бр. 12/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора .pdf
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 6. Претплата на базу података и часописа у електронској форми SciFinder, ЈНПП бр. 13/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору .PDF
 7. Претплата на базу података и часописа у електронској форми EBSCO, ЈНПП бр. 14/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 8. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Web of Science, ЈНПП бр. 15/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 9. Претплата на базу података и часописа у електронској форми MUSE, ЈНПП бр. 16/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 10. Претплата на базу података и часописа у електронској форми PyschInfo, ЈНПП бр. 17/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 11. Претплата на базу података и часописа у електронској форми EBSCO e-books, ЈНПП бр. 18/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 12. Претплата на базу података и часописа у електронској форми CAB, ЈНПП бр. 19/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 13. Претплата на базу података и часописа у електронској форми IoP, ЈНПП бр. 20/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 14. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Emerald, ЈНПП бр. 21/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 15. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Cambridge‚ Journal OnLine, ЈНПП бр. 22/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 16. Претплата на базу научних часописа American Physical Society, ЈНПП бр. 23/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 17. Претплата на базу података и часописа у електронској форми ASME Digital Library, ЈНПП бр. 25/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 18. Претплата на базу података и часописа у електронској форми HeinOnline, ЈНПП бр. 26/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 19. Претплата на базу података и часописа у електронској форми RSC OnLine, ЈНПП бр. 27/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 20. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Oxford Journals, ЈНПП бр. 28/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 21. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Sage Journal Onlne, ЈНПП бр. 29/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 22. Претплата на базу података и часописа у електронској форми JSTOR, ЈНПП бр. 30/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 23. Јавна набавка добара – годишње лиценце за систем аутоматизације библиотечких функција – узајамне каталогизације, ЈНПП бр. 33/2020.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF

Јавне набавке 2019.

Правилник о набавкама у Народној библиотеци Србије

 

План јавних набавки за 2019. годину

 

Отворени поступак

 1. Јавна набавка услуга – испитивања и санације стабилног система CO2 за гашење пожара, ЈНBВ бр. 03/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Питања и одговори PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 2. Јавна набавка услуге одржавања хигијене код Наручиоца НБС ЈНВВ бр. 05/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 3. Јавна набавка услуге штампања публикација, рекламног и осталог материјала, ЈНВВ бр. 07/2019.
  Позив за подношење понудаPDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 4. Јавна набавка добара – књига и периодике за потребе размене са иностраним библиотекама, ЈНВВ бр. 11/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 5. Јавна набавка добара – гасног уља (екстра лако Евро Ел), ЈНВВ бр. 36/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 6. Јавна набавка добара – набавка и уградња компакт-полица у депоу књига и пратећи архитектонско-грађевински радови, ЈНВВ бр. 39/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 7. Јавна набавка добара – електричнe енергијe, ЈНВВ бр. 55/2019
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Питања и одговори PDF
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуде PDF
  Питањe и одговор PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 

Поступак јавне набавке мале вредности

 1. Јавна набавка добара – опреме и материјала за конзервацију, рестаурацију, књиговезачке послове и чување грађе посебних фондова, ЈНМВ бр. 01/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Питања и одговори PDF
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуде PDF
  Измењена конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 2. Јавна набавка услуга – продужетак права коришћења и куповина нових лиценци за ИТ сектор, Партија 1, ЈНМВ бр. 02/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлукa о обустави поступка PDF
  Обавештење о обустави поступка PDF
 3. Јавна набавка услуга дигитализације библиотечке грађе – технички застарелих звучних извора/грамофонских плоча сниманих на 78 обртаја у минуту, ЈНМВ 04/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 4. Јавна набавка услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата, хотелског смештаја и путног осигурања за потребе службених путовања запослених код Наручиоца ЈНМВ бр. 06/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 5. Јавна набавка услуге осигурања објекта и имовине НБС, запослених и моторних возила, ЈНМВ бр. 08/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 6. Јавна набавка у добара – набавка тонера, ЈНМВ бр. 09/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 7. Јавна набавка мале вредности услуге развоја и одржавања постојећих библиотечких сервиса, ЈНМВ бр. 10/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Одлука о обустави поступка за Партију 2 PDF
  Обавештење о обустави поступка за Партију 2 PDF
  Обавештење о закљученом уговору за Партије 1 и 3 PDF
 8. Јавна набавка мале вредности услуга израде апликације за Мрежу библиотека Србије (MBS) и израде апликације за вођење регистра издавача и њихових издања (ISBN/CIP пословање) – I фаза, обликована по партијама, ЈНМВ бр. 12/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Питања и одговори PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 9. Јавна набавка надоградње и реконфигурације локалне рачунарске мреже у административном делу зграде Народне библиотеке Србије – II фаза, ЈНМВ бр. 13/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 10. Јавна набавка мале вредности: набавка добара – набавка PP апарата типа S и CO2, ЈНМВ бр. 34/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 11. Јавна набавка мале вредности: набавка добара – одржавање инсталационoг система (одржавање система вентилације и климатизације), ЈНМВ бр. 35/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 12. Јавна набавка мале вредности добара – куповина иностраних књига за фонд Народне библиотеке Србије, ЈНМВ бр. 37/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлукa о обустави поступка PDF
 13. Јавна набавка услуге чишћења вентилационих канала, ЈНМВ бр. 38/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 14. Јавна набавка радова на адаптацији тоалета у административном делу библиотеке, ЈНМВ бр. 40/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Питања и одговори PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 15. Јавна набавка добара – набавка електроматеријала за текуће одржавање објекта НБС, ЈНМВ бр. 43/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 16. Јавна набавка услуга продужетка права коришћења и куповине нових лиценци, ЈНМВ бр. 44/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 17. Јавна набавка услуге одржавања HP опреме и NetApp storage-a у вангарантном року, ЈНМВ бр. 45/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 18. Јавна набавка добара – набавка путничког аутомобила, ЈНМВ бр. 46/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 19. Јавна набавка услугa – израда идејног решења за изградњу – проширење постојећег депоа Народне библиотеке Србије са организацијом конкурса, ЈНМВ бр. 47/2019.
  Позив за подношење понудаPDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 20. Јавна набавка добара – набавка канцеларијског материјала за потребе Наручиоца, ЈНМВ бр. 48/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 21. Јавна набавка нафтних деривата за возила и горива за потребе НБС, ЈНМВ бр. 49/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 22. Јавна набавка софтвера Discovery Service за обједињену претрагу претплаћених садржаја, ЈНМВ бр. 50/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговораPDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 23. Јавна набавка материјала за хигијену, ЈНМВ бр. 51/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 24. Јавна набавка услуге одржавања ПП система код Наручиоца, ЈНМВ бр. 54/2019.
  Позив за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 PDF
 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

 1. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Ebsco, ЈНПП бр. 14/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 2. Претплата на базу података и часописа у електронској форми SciVal, SCOPUS и Science Direct издавача Elsevier, ЈНПП бр. 15/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понудаPDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 3. Претплата на базу података и часописа у електронској форми SciFinder – Chemical Abstract, ЈНПП бр. 16/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 4. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Springer Link, ЈНПП бр. 17/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документацијаPDF
  Одлука о додели уговораPDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 5. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Wiley&Blackwell Interscience, ЈНПП бр. 18/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 6. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Web of Science, Journal Citation Report и Web of Science – Proceedings, издавача Clarivate Analytics, ЈНПП бр. 19/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 7. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Pysch Info (APA), ЈНПП бр. 20/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 8. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Cambridge‚ Journal OnLine, ЈНПП бр. 21/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 9. Претплата на базу научних часописа EmeraldInSight, ЈНПП бр. 22/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 10. Претплата на базу података и часописа у електронској форми MUSE, ЈНПП бр. 23/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документацијаPDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 11. Претплата на базу података и часописа у електронској форми JSTOR, ЈНПП бр. 24/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 12. Претплата на базу података и часописа у електронској форми CAB Abstracts, ЈНПП бр. 25/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 13. Претплата на базу података и часописа у електронској форми RSC OnLine, ЈНПП бр. 26/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 14. Претплата на базу података и часописа у електронској форми IoP Electronic Journals, ЈНПП бр. 27/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 15. Претплата на базу података и часописа у електронској форми ASME Digital Library, ЈНПП бр. 28/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 16. Претплата на базу података и часописа у електронској форми HeinOnline, ЈНПП бр. 29/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 17. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Sage, Journals OnLine Publishing, ЈНПП бр. 30/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документацијаPDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 18. Претплата на базу података и часописа у електронској форми American Chemical Society, ЈНПП бр. 31/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 19. Претплата на базу података и часописа у електронској форми Oxford Journals, ЈНПП бр. 32/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 20. Јавна набавка добара: стара и ретка библиотечка грађа за потребе реституције библиотечког фонда Народне библиотеке Србије, обликована по партијама, ЈНПП бр. 33/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документацијаPDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 4 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 5 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 6 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 7 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 8 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 9 PDF
 21. Претплата на базу научних књига EBSCO host, ЈНПП бр. 41/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговораPDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 22. Претплата на базу научних часописа American Physical Society, ЈНПП бр. 42/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF
 23. Јавна набавка старе и ретке грађе за потребе реституције библиотечког фонда НБС, ЈНПП бр. 52/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 4 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 5 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 6 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 7 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 8 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 9 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 10 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 11 PDF
  Обавештење о закљученом уговору – Партија 12 PDF
 24. Јавна набавка добара-годишње лиценце за систем аутоматизације библиотечких функција -узајамне каталогизације ЈНПП бр.53/2019.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда PDF
  Конкурсна документација PDF
  Одлука о додели уговора PDF
  Обавештење о закљученом уговору PDF