О Т К У П публикација за библиотеке 2 0 2 4.

Текст конкурса за откуп публикација објављених 2023. године  Образац бр. 1 за откуп публикација објављених 2023. године Образац бр. 2 за откуп публикација објављених 2023. године Образац бр. 3 за откуп публикација објављених 2023. године Списак достављених публикација Попис издавача са достављеним насловима_класификација 424 Попис издавача са достављеним насловима_класификација 463  Попис издавача са достављеним насловима_класификација 481 

О Т К У П публикација за библиотеке 2 0 2 3.

  Текст конкурса за откуп публикација објављених 2022. године ОБРАСЦИ A 1. Попис достављених књига A1.1 Попис издавача с пописом достављених књига_класификација 424A1.2 Попис издавача с пописом достављених књига_класификација 463A1.3 Попис издавача с пописом достављених књига_класификација 481

Откуп књига 2022.

Текст конкурса за откуп публикација објављених 2021. године ОБРАСЦИ Образац бр. 1 за откуп публикација објављених 2021. Образац бр. 2 за откуп публикација објављених 2021. Образац бр. 3 за откуп публикација објављених 2021.

Откуп књига 2021.

Текст конкурса за откуп публикација објављених 2020. године  ОБРАСЦИ Образац бр. 1 за откуп публикација објављених 2020. Образац бр. 2 за откуп публикација објављених 2020. Образац бр. 3 за откуп публикација објављених 2020. A 1. Попис достављених књига A1.1 Попис издавача с пописом достављених књига_класификација 424A1.2 Попис издавача с пописом достављених књига_класификација 463A1.3 Попис издавача […]

Откуп књига 2020.

У складу са мерама ванредног стања на територији Републике Србије због епидемије вируса COVID-19, као и у складу са одлуком Народне библиотеке Србије да обустави издавање потврда издавачима о предаји обавезног примерка, рок за предају конкурсне документације на Конкурс за откуп публикација за библиотеке за 2020. годину, помера се са 6. априла на 15. мај […]