Откуп књига 2022.

Текст конкурса за откуп публикација објављених 2021. године

ОБРАСЦИ

A 1. Попис достављених књига

A1.1 Попис издавача с пописом достављених књига_класификација 424
A1.2 Попис издавача с пописом достављених књига_класификација 463
A1.3 Попис издавача с пописом достављених књига_класификација 481

Б1 Попис предложених књига

Б1.1 Попис књига које је Комисија понудила библиотекама на избор_класификација 424
Б1.2 Попис књига које је Комисија понудила библиотекама на избор_класификација 463
Б1.3 попис књига које је Комисија понудила библиотекама на избор_класификација 481

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content