Откуп књига 2021.

Текст конкурса за откуп публикација објављених 2020. године 

ОБРАСЦИ

A 1. Попис достављених књига

A1.1 Попис издавача с пописом достављених књига_класификација 424
A1.2 Попис издавача с пописом достављених књига_класификација 463
A1.3 Попис издавача с пописом достављених књига_класификација 481

A 2. Попис издавача с бројевима достављених књига

A2.1 Попис издавача с бројевима достављених књига_класификација 424
A2.2 Попис издавача с бројевима достављених књига_класификација 463 
A2.3 Попис издавача с бројевима достављених књига_класификација 481

B 1. Попис издавача са пописима изабраних књига

B1.1. Попис изабраних књига _класификација 424
B1.2. Попис изабраних књига _класификација 463
B1.3. Попис изабраних књига _класификација 481

B 2. Попис одабраних издавача са бројевима изабраних књига

B2.1. Попис одабраних издавача са бројевима изабраних књига _класификација 424
B2.2. Попис одабраних издавача са бројевима изабраних књига _класификација 463
B2.3. Попис одабраних издавача са бројевима изабраних књига _класификација 481

Погледајте и ОТКУП КЊИГА 2020.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content