О Т К У П публикација за библиотеке 2 0 2 4.

Текст конкурса за откуп публикација објављених 2023. године 

Списак достављених публикација

Попис издавача са достављеним насловима_класификација 424

Попис издавача са достављеним насловима_класификација 463 

Попис издавача са достављеним насловима_класификација 481 

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content