Израда оверене библиографије

Израда оверене библиографије Потврда о објављеним радовима за потребе остваривања ауторских и других права     Контакт особа:Слађана Стојаковићsladjana.stojakovic@nb.rsТел: 011 244 7381 ЗАХТЕВ за издавање Потврдe о објављеним радовима за потребе остваривања ауторских и других права може се поднети поштом, лично или електронским путем.   Издавање Потврде о објављеним радовима наплаћује се према важећем Ценовнику пружања јавних услуга у Народној библиотеци: ·         до 50 […]

Умножавање библиотечке грађе

Умножавање библиотечке грађе водич за кориснике КАКО И ГДЕ МОГУ ДА ФОТОКОПИРАМ / СКЕНИРАМ ГРАЂУ ИЛИ ОДШТАМПАМ ДОКУМЕНТ? Уможавање грађе за потребе корисника врши се у складу са општим Правилима заштите ауторског и сродних права, правилима заштите категорисаних културних добара и/или посебним условима које је одредио поклонодавац грађе. Грађа која подлеже заштити ауторских права може […]

Поручивање публикација

Поручивање публикација водич за кориснике Публикације можете поручити са било ког рачунара у Библиотеци или од куће. За коришћење рачунара у читаоницама Народна библиотека Србије, неопходно је као корисничко име унети број чланске карте и лозинку која се налази на листићу добијеном приликом резервације места у улазном холу. https://nb.rs/wp-content/uploads/2021/09/cobiss.mp4 КАКО ЕЛЕКТРОНСКИ ПОРУЧИТИ ПУБЛИКАЦИЈУ? Да бисте […]

Коришћење читаоница

Читаонице водич за кориснике Распоред читаоница и број места Коришћење читаоница Читаоница за особе са потешкоћама у читању Распоред читаоница и број места ПРВИ СПРАТ ЦЕНТРАЛНА ЧИТАОНИЦАKористе се књиге из општег фонда281 корисничко местоOзнака Ц ГАЛЕРИЈА ЧИТАОНИЦА ЗБИРКЕ ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАЦИОНЕ НАУКЕКористи се литература из области библиотекарства и информационих наука31 корисничко местоознака БФ10 рачунара […]

Желите да се учланите у Народну библиотеку Србије?

Чланство Народне библиотеке Србије водич за кориснике Чланови могу бити пунолетни грађани, лица млађа од 18 година уколико имају личну карту, као и страни држављани који чланство остварују уз пасош. Корисници, у зависности од личних потреба, могу бирати између: годишњег чланства (365 дана од дана уписа) и привременог (шест месеци, три месеца, два месеца, месец […]