Поручивање публикација

Публикације можете поручити са било ког рачунара у Библиотеци или од куће.

За коришћење рачунара у читаоницама Народна библиотека Србије, неопходно је као корисничко име унети број чланске карте и лозинку која се налази на листићу добијеном приликом резервације места у улазном холу.

КАКО ЕЛЕКТРОНСКИ ПОРУЧИТИ ПУБЛИКАЦИЈУ?

Да бисте електронски поручили публикацију потребно је да је пронађете у нашем Електронском каталогу. Њему приступате или претрагом на интернету или преко приступне стране нашег веб-сајта (www.nb.rs) где се налази брзи линк Cobbis и издвојен претраживач. 

У Електронском каталогу потражите и одаберите жељену публикацију (кликом на линк наслова). Одаберите доступан примерак и кликните на Изведи резервацију. На тај начин улазите у сервис Моја библиотека, где је потребно да унесете број чланске карте и шифру (коју сте генерисали приликом добијања чланске карте).

ШТА АКО ПУБЛИКАЦИЈЕ НЕМА У ЕЛЕКТРОНСКОМ КАТАЛОГУ?

Публикације које нису обрађене у електронском каталогу можете пронаћи у лисним каталозима који се налазе у Електронској читаоници.

Такве публикације поручују се попуњавањем папирног реверса, који предајете на пулту испред Централне читаонице.

Реверсе за поручивање публикација можете наћи на сваком информационом пулту.

КАКО ДА ПОРУЧИМ ЧАСОПИС?

Периодичне публикације поручујете искључиво попуњавањем папирних реверса које предајете на пулту испред Централне читаонице.

КАКО ДА ПОРУЧИМ МИКРОФИЛМ?

Поручене новине и часописе који су микрофилмовани (ознака у сигнатури МФЛ) преузимате у Читаоници периодике, а прегледати их на микрочитачима у Електронској читаоници.

ГДЕ МОГУ ДА КОРИСТИМ CD ИЛИ DVD?

CD или DVD можете да користите у Мултимедијалној читаоници.

Када је CD или DVD саставни део књиге или периодичне публикације, добићете га заједно са траженом публикацијом.

ШТА АКО ПУБЛИКАЦИЈА НЕ ПОСТОЈИ У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ СРБИЈЕ?

Уколико не поседујемо грађу која Вам је потребна, можемо је позајмити из других домаћих или страних библиотека. Служба међубиблиотечке позајмице налази се на првом спрату, соба 261, тел./факс. 2452-952, електронска адреса информатора: mbp@nb.rs.

Грађу може поручити само корисник који је учлањен на годину дана.

Можете, на основу захтева који се подноси писаним путем, поручити целу публикацију или фотокопиране делове публикација, као и фотокопије чланака из серијских публикација. Књиге прибављене позајмицом можете користити само у нашим читаоницама, уз поштовање рока враћања истих према захтеву библиотеке која их уступа.

Трошкове позајмице, као и поштанске трошкове, сноси корисник. Ове услуге се наплаћују према утврђеном Ценовнику библиотеке која уступа грађу. 

ГДЕ ДА ПРЕУЗМЕМ ПОРУЧЕНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ?

Поручене монографске публикације можете преузети на информационом пулту у Централној читаоници.  Поручене серијске публикације можете преузети на пулту Читаонице периодике. Поручену грађу из Посебних збирки можете преузети и користити само у Читаоници посебних фондова од 8 до 15 часова. Поручену грађу на Брајевом писму корисник преузима у Читаоници за особе сa потешкоћама у читању.

Публикације можете преузети 30 минута након поручивања, уколико чекате дуже обратите се библиотекару.

ГДЕ ВРАЋАМ ПУБЛИКАЦИЈЕ?

Публикације враћате на пулт где сте их и преузели.

КАКО ДА ГРАЂУ ОСТАВИМ НА РЕЗЕРВАЦИЈИ?

Уколико су Вам публикације и даље потребне, нагласите то библиотекару приликом враћања грађе. На резервацији можете оставити до пет публикација и користити их до 30 дана.

Резервисане публикације које нисте користили три узастопна радна дана раздужују се и враћају у магацин.

Ако сте корисници Научне читаонице, можете резервисати до десет публикација и користити их до три месеца.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content