НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Коришћење читаоница

КАКО ДА ДОБИЈЕМ МЕСТО У ЧИТАОНИЦИ?
Место у читаоници добијате на информационом пулту у улазном холу, искључиво уз чланску карту и личну карту која се даје на увид.
Број места, број гардеробе, лозинка за коришћење рачунара одштампани су на листићу који добијате том приликом.

ГДЕ ДА ОСТАВИМ СВОЈЕ СТВАРИ?
Гардероба се налази у улазном холу са десне стране.
Гардероба је обавезна и не наплаћује се.

ШТА МОГУ ДА УНЕСЕМ У ЧИТАОНИЦУ И КАКО?
Поред личних предмета (као што су прибор за писање, телефон, новчаник и слично) у читаонице је дозвољено унети рачунар и до три сопствене публикације.
Неопходно је да све што уносите у читаоницу пријавите дежурном библиотекару приликом добијања места.

КОЛИКО ДУГО МОГУ ДА КОРИСТИМ МЕСТО У ЧИТАОНИЦИ?
Коришћење места није временски ограничено.
Из читаонице можете бити одсутни највише два сата у континуитету.
Приликом уласка/изласка из читаонице очитајте чланску карту на улазним капијама.

Није дозвољено уношење хране и пића у читаонице!

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content