За издаваче серијских публикација

Издавачи серијских публикација су дужни да за први број публикације добију CIP запис (као и код свих каснијих промена битних елемената описа серијске публикације). ..