За издаваче

Агенције за издаваче

Обавезни примерак

Достављање обавезног примерка публикација је регулисано Законом о обавезном примерку публикација („Службени гласник РС“ бр. 52/2011) и Законом изменама и допунама Закона о обавезном примерку публикација („Службени гласник РС“ бр. 13/2016).

У складу са овим прописима сви издавачи са територије Републике Србије су дужни да Народној библиотеци Србије и Библиотеци Матице српске (уколико је средиште издавача на територији АП Војводине) доставе по шест примерака сваке публикације коју издају. било да је она произведена у земљи или иностранству. Поред физичких примерака депозитним библиотекама треба доставити и електронску копију штампане публикације која се доставља у ПДФ формату у складу са чланом 8. Закона. За све детаљније информације о достављању и условима коришћења електронске копије штампане публикације обратите се Одељењу обавезног примерка Народне библиотеке Србије.

Уколико издавач у предвиђеном законском року не изврши своје обавезе, Народна библиотека Србије односно Библиотека Матице српске неће израдити каталогизацију у публикација (CIP) и неће доделити одговарајуће међународне ознаке и универзалне стандардне бројеве (ISBN, ISSN, ISMN, DOI, ISAN и др).

Такође издавач може бити кажњен и новачном казном у износу од 100.000 до 500.000 динара.

Немања Калезић

Вела Николић

Матеја Степић

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content