Управљање библиотеком са једним запосленим

Савремена библиотека


Лари Куперман
Народна библиотека Србије, 2017.

COBISS.SR-ID: 254205708

Библиотекари који су једини запослени у својој библиотеци или соло библиотекари суочавају се са посебним изазовом своје професије, без обзира на тип библиотеке у којој раде. За разлику од својих колега у великим библиотечким системима попут националних и универзитетских библиотека, у којима специјалисти и субспецијалисти суверено владају својим областима рада и у интеракцији са другим специјалистима чине систем, соло библиотекари сами организују, одржавају и, требало би, и унапређују систем који почива на њиховим знањима, вештинама и способностима. Управљање библиотеком са једним запосленим нуди соло библиотекарима приручничку помоћ у савладавању задатака менаџмента, промовисања библиотеке и њених ресурса, лобирања, коришћења информационе технологије, формирања и вођења збирке, каталогизације и класификације, рада са корисницима и многим другим питањима на која треба да нађу одоговор. Теоријска основа многих проблема и недоумица, практични савети и студије случаја организовани у осам поглавља приручника из пера искусног соло библиотекара Ларија Купермана сасвим сигурно ће олакшати соло библиотекарима организовање малих библиотека у којима раде на начин да адекватно одговоре потребама својих корисника и не остану изоловани у односу на своју стручну заједницу.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content