Unapređivanje bibliotečkih usluga za osobe s invaliditetom

Savremena biblioteka

Priredila Kortni Dejns-Džouns
Narodna biblioteka Srbije, 2009.

COBISS.SR-ID: 168328460

Potreba za informisanošću predstavlja rastuću potrebu svih ljudi, a pristup informacijama jedno od temeljnih načela modernog društva. Nažalost, veliki broj pojedinaca, usled različitih urođenih ili stečenih fizičkih disfunkcija, nije u stanju da ovlada ni minimumom informacija neophodnim za uključivanje u društvene procese. Za osobe s invaliditetom, ovladavanje procesom čitanja kao jednim od važnih preduslova za sticanje informacija, neretko predstavlja nepremostivu prepreku. U tom smislu je osnovnu poruku, koju nam prenose autori tekstova u knjizi Unapređivanje bibliotečkih usluga za osobe s invaliditetom, moguće shvatiti kao zahtev za razvijanjem bibliotekarstva za osobe s invaliditetom, kroz savremenu teoriju i praksu. Poteškoće sa kojima se ove osobe suočavaju prilikom korišćenja usluga biblioteka posmatrane su sa aspekta defektologije, psihologije, sociologije, etike, informatike i bibliotekarstva, tako da knjiga predstavlja multidisciplinarnu sintezu, nezaobilaznu za svako dalje razumevanje uočenih problema.

Dragana Milunović

Glasnik Narodne biblioteke Srbije

Arheografski prilozi

Biblioteka posebnih fondova

Arheografska biblioteka

E-izdanja

Zadužbina Desanka Maksimović

Priručnici

Vodiči

Rečnici

Leksikoni

Katalozi izložbi

Saizdavačka produkcija NBS

Savremena biblioteka

Živa prošlost

B plus

Ogledalo

Posebna izdanja

Ostala izdanja

Bibliografija Srbije

Tekuća bibliografija CIP zapisa po mesecima

Specijalne bibliografije

Srpska bibliografija. Knjige

Srpska bibliografija. Periodika

Radno vreme

ponedeljak – petak od 8.00 – 20.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 19.00)

subota od 8.00 – 15.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 14.00)

Skip to content