Унапређивање библиотечких услуга за особе с инвалидитетом

Савремена библиотека

Приредила Кортни Дејнс-Џоунс
Народна библиотека Србије, 2009.

COBISS.SR-ID: 168328460

Потреба за информисаношћу представља растућу потребу свих људи, а приступ информацијама једно од темељних начела модерног друштва. Нажалост, велики број појединаца, услед различитих урођених или стечених физичких дисфункција, није у стању да овлада ни минимумом информација неопходним за укључивање у друштвене процесе. За особе с инвалидитетом, овладавање процесом читања као једним од важних предуслова за стицање информација, неретко представља непремостиву препреку. У том смислу је основну поруку, коју нам преносе аутори текстова у књизи Унапређивање библиотечких услуга за особе с инвалидитетом, могуће схватити као захтев за развијањем библиотекарства за особе с инвалидитетом, кроз савремену теорију и праксу. Потешкоће са којима се ове особе суочавају приликом коришћења услуга библиотека посматране су са аспекта дефектологије, психологије, социологије, етике, информатике и библиотекарства, тако да књига представља мултидисциплинарну синтезу, незаобилазну за свако даље разумевање уочених проблема.

Драгана Милуновић

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content