Tražim pomilovanje – I Am Seeking a Pardon

Ogledalo


Desanka Maksimović
Narodna biblioteka Srbije, 2013.

COBISS.SR-ID: 198338316

Kultna zbirka poezije Desanke Maksimović Tražim pomilovanje. Lirske diskusije s Dušanovim zakonikom, prvi put je objavljena pre gotovo pola veka, tačnije 1964. godine. Od tada je imala više izdanja, da bi se u integralnoj, proširenoj verziji, kao kritički priređena samostalna zbirka, od strane profesora Staniše Tutnjevića, prvi put pojavila 2005. godine, u izdanju Zadužbine Desanka Maksimović, Narodne biblioteke Srbije i Čigoja štampe. Od tada je to kanonsko izdanje koje treba poštovati u svim narednim izdanjima.

Narodna biblioteka Srbije je u okviru svoje izdavačke delatnosti prošle godine pokrenula ediciju Ogledalo, u okviru koje objavljuje dela naših pisaca, što u prozi što u poeziji, i njihove odraze u vidu prevoda na engleski jezik.

Ova edicija je, povodom 115 godina od rođenja Desanke Maksimović, ugostila dvojezično izdanje zbirke Tražim pomilovanje, na osnovu njene integralne verzije prof. Tutnjevića, koji je i autor sadržajnog i podsticajnog predgovora u ovoj knjizi, koja sadrži 68 pesama i njihove prevode na engleski, čiji je autor Dragan Purešić. Ovo je prvi put da je zbirka u celosti prevedena na engleski jezik.

Glasnik Narodne biblioteke Srbije

Arheografski prilozi

Biblioteka posebnih fondova

Arheografska biblioteka

E-izdanja

Zadužbina Desanka Maksimović

Priručnici

Vodiči

Rečnici

Leksikoni

Katalozi izložbi

Saizdavačka produkcija NBS

Savremena biblioteka

Živa prošlost

B plus

Ogledalo

Posebna izdanja

Ostala izdanja

Bibliografija Srbije

Tekuća bibliografija CIP zapisa po mesecima

Specijalne bibliografije

Srpska bibliografija. Knjige

Srpska bibliografija. Periodika

Radno vreme

ponedeljak – petak od 8.00 – 20.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 19.00)

subota od 8.00 – 15.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 14.00)

Skip to content