Тражим помиловање – I Am Seeking a Pardon

Огледало


Десанка Максимовић
Народна библиотека Србије, 2013.

COBISS.SR-ID: 198338316

Култна збирка поезије Десанке Максимовић Тражим помиловање. Лирске дискусије с Душановим закоником, први пут је објављена пре готово пола века, тачније 1964. године. Од тада је имала више издања, да би се у интегралној, проширеној верзији, као критички приређена самостална збирка, од стране професора Станише Тутњевића, први пут појавила 2005. године, у издању Задужбине Десанка Максимовић, Народне библиотеке Србије и Чигоја штампе. Од тада је то канонско издање које треба поштовати у свим наредним издањима.

Народна библиотека Србије је у оквиру своје издавачке делатности прошле године покренула едицију Огледало, у оквиру које објављује дела наших писаца, што у прози што у поезији, и њихове одразе у виду превода на енглески језик.

Ова едиција је, поводом 115 година од рођења Десанке Максимовић, угостила двојезично издање збирке Тражим помиловање, на основу њене интегралне верзије проф. Тутњевића, који је и аутор садржајног и подстицајног предговора у овој књизи, која садржи 68 песама и њихове преводе на енглески, чији је аутор Драган Пурешић. Ово је први пут да је збирка у целости преведена на енглески језик.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content