Književnoistorijska i esejistička dela Milorada Pavića. Knj. 1, Istorija srpske književnosti baroknog doba : (17. i 18. vek)

Saizdavačka produkcija

Milorad Pavić

Kulturni centar Vojvodine “Miloš Crnjanski” i Narodna biblioteka Srbije, 2023.

COBISS.SR-ID: 124506633

„Ovo izdanje Pavićeve studije o baroku – koje je 1. knjiga njegovih  Književnoistorijskih i esejističkih dela (od ukupno 9 planiranih) – zasnovano je na njegovom prvom izdanju: Milorad Pavić, Istorija srpske književnosti baroknog doba (XVII i XVIII vek), Nolit, Beograd 1970. Osnovni razlog za to leži u činjenici da je reč o jedinom dosad integralnom izdanju ove studije jer su neka potonja značajno skraćena ili nisu uopšte samostalna već deo šire celine (kao, na primer, u okviru Rađanja nove srpske književnosti – SKZ, Beograd 1983 – gde su uz nju publikovane i autorove studije o srpskom klasicizmu i predromantizmu.) Posebnu dimenziju ovakvom pristupu otvorila je i mogućnost prenošenja brojnih ilustracija koje sadrži samo pomenuto izdanje iz 1970, a kojima je Milorad Pavić ponudio jednu malu antologiju vizuelne umetnosti srpskog baroka ukazujući istovremeno i na interakciju jezičkog i likovnog u baroknoj književnosti (koja ide čak dotle da su mnogi literarni tekstovi pisani i štampani u specifičnim vizuelnim oblicima koji – uz književno – imaju i važno likovno značenje).”

Iz napomene priređivača

Glasnik Narodne biblioteke Srbije

Arheografski prilozi

Biblioteka posebnih fondova

Arheografska biblioteka

E-izdanja

Zadužbina Desanka Maksimović

Priručnici

Vodiči

Rečnici

Leksikoni

Katalozi izložbi

Saizdavačka produkcija NBS

Savremena biblioteka

Živa prošlost

B plus

Ogledalo

Posebna izdanja

Ostala izdanja

Bibliografija Srbije

Tekuća bibliografija CIP zapisa po mesecima

Specijalne bibliografije

Srpska bibliografija. Knjige

Srpska bibliografija. Periodika

Radno vreme

ponedeljak – petak od 8.00 – 20.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 19.00)

subota od 8.00 – 15.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 14.00)

Skip to content