Књижевноисторијска и есејистичка дела Милорада Павића. Књ. 1, Историја српске књижевности барокног доба : (17. и 18. век)

Саиздавачка продукција

Милорад Павић

Културни центар Војводине “Милош Црњански” и Народна библиотека Србије, 2023.

COBISS.SR-ID: 124506633

„Ово издање Павићеве студије о бароку – које је 1. књига његових  Књижевноисторијских и есејистичких дела (од укупно 9 планираних) – засновано је на његовом првом издању: Милорад Павић, Историја српске књижевности барокног доба (XVII и XVIII век), Нолит, Београд 1970. Основни разлог за то лежи у чињеници да је реч о једином досад интегралном издању ове студије јер су нека потоња значајно скраћена или нису уопште самостална већ део шире целине (као, на пример, у оквиру Рађања нове српске књижевности – СКЗ, Београд 1983 – где су уз њу публиковане и ауторове студије о српском класицизму и предромантизму.) Посебну димензију оваквом приступу отворила је и могућност преношења бројних илустрација које садржи само поменуто издање из 1970, а којима је Милорад Павић понудио једну малу антологију визуелне уметности српског барока указујући истовремено и на интеракцију језичког и ликовног у барокној књижевности (која иде чак дотле да су многи литерарни текстови писани и штампани у специфичним визуелним облицима који – уз књижевно – имају и важно ликовно значење).”

Из напомене приређивача

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content