Obuka za korišćenje nove baze podataka Mreže biblioteka Srbije

20.01.2020. u 09:00 h

Jednodnevna obuka bibliotekara matičnih službi za korišćenje nove elektronske baze podataka Mreže biblioteka Srbije održana je u tri termina: 15, 16. i 17. januara 2020. godine, u elektronskoj učionici NBS. Prezentaciju baze i obuku za korišćenje održale su dr Dobrila Begenišić, načelnica Matičnog odeljenja NBS, i Marina Mitrić, bibliotekar savetnik u Matičnom odeljenju NBS. Obuka je organizovana za 45 bibliotekara iz 29 matičnih biblioteka.

Baza podataka MBS namenjena je prikupljanju, obradi i statističkoj prezentaciji podataka o bibliotekama u Srbiji, dok je izrada i održavanje baze zakonska obaveza. Elektronska baza, postavljena 1997. godine, preneta je krajem decembra 2019. u novi elektronski program, koji predstavlja ažuran i funkcionalan digitalni servis neophodan za rukovođenje i unapređenje bibliotečko-informacionog sistema Republike Srbije.

Savremena i unapređena elektronska baza podataka veoma je značajna za NBS i bibliotečko-informacioni sistem cele Srbije jer predstavlja prvi i nužan korak ka uspešnom poslovanju biblioteka u savremenom digitalnom okruženju.

Radno vreme

ponedeljak – petak od 8.00 – 20.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 19.00)

subota od 8.00 – 15.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 14.00)

Skip to content