Обука за коришћење нове базе података Мреже библиотека Србије

20.01.2020. у 09:00 h

Једнодневна обука библиотекара матичних служби за коришћење нове електронске базе података Мреже библиотека Србије одржана је у три термина: 15, 16. и 17. јануара 2020. године, у електронској учионици НБС. Презентацију базе и обуку за коришћење одржале су др Добрила Бегенишић, начелница Матичног одељења НБС, и Марина Митрић, библиотекар саветник у Матичном одељењу НБС. Обука је организована за 45 библиотекара из 29 матичних библиотека.

База података МБС намењена је прикупљању, обради и статистичкој презентацији података о библиотекама у Србији, док је израда и одржавање базе законска обавеза. Електронска база, постављена 1997. године, пренета је крајем децембра 2019. у нови електронски програм, који представља ажуран и функционалан дигитални сервис неопходан за руковођење и унапређење библиотечко-информационог система Републике Србије.

Савремена и унапређена електронска база података веома је значајна за НБС и библиотечко-информациони систем целе Србије јер представља први и нужан корак ка успешном пословању библиотека у савременом дигиталном окружењу.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content