НАГРАДЕ

Награда "Јанко Шафарик"

Народна библиотека Србије додељује националну награду "Јанко Шафарик" за укупан допринос развоју библиотечко-информационој делатности Републике Србије.

Награда "Стојан Новаковић"

Библиотекарско друштво Србије додељује појединцу или групи аутора за објављено дело из области библиотечко-информационе делатности, које представља значајан допринос библиотекарству.

Награда "Ђура Даничић"

Заједница матичних библиотека додељује награду по тачно утврђеним критеријумима за посебан допринос у библиотечко-информационој делатности.

Митровданска повеља: Награда “Душан Панковић”

За изузетна достигнућа у области библиографије. Додељује се на “Сусретима библиографа” у Народној библиотеци “Др Ђорђе Натошевић” у Инђији.

Награда “Марија Илић-Агапова”

Најбољем и најуспешнијем библиотекару главног града. Додељује је Библиотека града Београда.

Награда “Милорад Панић-Суреп”

Заједница библиотека Србије у сарадњи са Библиотекарским друштвом Србије додељује годишњу награду "Милорад Панић-Суреп", библиотекама и библиотечким радницима.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content