НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

НАГРАДЕ

Награда "Јанко Шафарик"

Народна библиотека Србије додељује националну награду "Јанко Шафарик" за укупан допринос развоју библиотечко-информационој делатности Републике Србије.

Награда "Стојан Новаковић"

Библиотекарско друштво Србије додељује појединцу или групи аутора за објављено дело из области библиотечко-информационе делатности, које представља значајан допринос библиотекарству.

Награда "Ђура Даничић"

Заједница матичних библиотека додељује награду по тачно утврђеним критеријумима за посебан допринос у библиотечко-информационој делатности.

Митровданска повеља: Награда “Душан Панковић”

За изузетна достигнућа у области библиографије. Додељује се на “Сусретима библиографа” у Народној библиотеци “Др Ђорђе Натошевић” у Инђији.

Награда “Марија Илић-Агапова”

Најбољем и најуспешнијем библиотекару главног града. Додељује је Библиотека града Београда.

Награда “Милорад Панић-Суреп”

Заједница библиотека Србије у сарадњи са Библиотекарским друштвом Србије додељује годишњу награду "Милорад Панић-Суреп", библиотекама и библиотечким радницима.

Награда за најбољу књигу у Мрежи јавних библиотека Србије 

Додељује се домаћем аутору за књигу из области књижевности, науке или уметности (изузимајући уџбенике), објављену први пут у Србији за последње три године.

Дискоболос

Јединствени информатички савез Србије и Црне Горе (ЈИСА) сваке године додељује велике награде "Дискоболос" за информатичка достигнућа у ...

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content