Конференција за медије и књижевни матине – четврта књига из едиције изабране прозе Саве Дамјанова, у издању зрењанинске Агоре – ДАМЈАНОВ: ИСКОНИ Бƀ СЛОВО – Историја као апокриф

Уживо на Facebook налогу Народне библиотеке Србије

01. 06. 2021. године
Атријум Народне библиотеке Србије

Позивамо вас да дођете 1. јуна 2021, у 12 сати, у Атријум Народне библиотеке Србије, на конференцију за медије и књижевни матине поводом изласка четврте књиге из едиције изабране прозе Саве Дамјанова, у издању зрењанинске Агоре – ДАМЈАНОВ: ИСКОНИ Бƀ СЛОВО – Историја као апокриф.

Том приликом, биће представљене све четири књиге: Истраживање савршенства (прир. Снежана Савкић), Колачи, Обмане, Нонсенси (прир. Милош Јоцић), Ремек-делца (прир. Ала Татаренко) и Историја као апокриф (прир. Игор Перишић).

Говоре:
Ненад Шапоња, главни уредник ИК „Агора“,
др Игор Перишић, приређивач издања, и
проф. др Сава Дамјанов, аутор.

Програм се може пратити и уживо онлајн преко званичне Фесјбук странице Народне библиотеке Србије, као и у одложеном гледању преко Јутјуб канала.


Изабрана проза Саве Дамјанова Дамјанов: Искони Бƀ слово – Историја као апокриф представља пишчева кретања од експерименталне екстремности у виду космичко-онтолошког речника у одгонетању криптограма света (Истраживања савршенства), преко уникатне постмодернистичке и неоавангардистичке поетике која сведочи о стваралачкој свести Младе српске прозе 80-их, обједињујући постмодернистичке метапрозне и интертекстуалне поступке и авангардистичку наклоњеност апсурду, фантастици, ирационалним садржајима и формално-језичким експериментима (Колачи, Обмане, Нонсенси), те укрштања текстуалних и сексуалних конотација у сусрету једноставности фолклора, необуздане животне радости Ренесансе, опасног либертанског шарма Де Садове епохе и постмодерне ироније (Ремек-делца), до потврђивања андрогиног квалитета пишчеве прозе што се огледа у травестирању жанрова, карневализовању манифеста дискурзивне некоректности као и у племенитој идеолошкој конфузији која иде против осредњости (Историја као апокриф).

Сава Дамјанов (Нови Сад, 1956) пише уметничку прозу, књижевноисторијске огледе и критику; уре­ђивао је неко­лико часописа и едиција; предавао је на Фило­зофском факул­тету у Новом Саду и као гостујући професор на факултетима у ино­с­тран­ству. Приредио је дела српских писаца 18, 19, и 20. века. Аутор је антологија старе српске еротске књи­жевности и постмодерне фантастике као и више књига уметничке про­зе, књижевнонаучних студија, збирки есеја и критика.

Добро дошли!

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content