Дигитални сервиси

Узајамни електронски каталог ВБС

Електронски каталог НБС

Библиографија Србије

Библиографија Сербика

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Електронски каталог рукописа и архивалија АтоМ НБС

Дигитални репозиторијум Народне библиотеке Србије

Библиографија Сербика

Дигиталне збирке Народне библиотеке Србије

КоБСОН

doiSerbia

doiSerbia PhD

Сликовни каталози и библиографије

Речник библиотекарства и информационих наука