НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Народне игре, књ. 8

Сакупиле и описале Љубица и Даница Јанковић
Београд: Народна библиотека Србије, 2021.

COBISS.SR-ID: 36259593

Реч је о осмом тому Народних игара сестара Љубице и Данице Јанковић, једном у низу фототипских издања, објављиваним у периоду од 1934. до 1964. године, у којима је сакупљено више од 900 игара и промовисан је оригинални систем њиховог записивања. Сестре Јанковић су редовно одлазиле на терен и од најбољих играча, свирача и певача бележиле аутентичне мелодије, игре и песме и тако су дале немерљив допринос етнокореологији и нашој култури у целини.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Читај
Читај
Читај

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content