Народне игре. VIII књига

Библиотека посебних фондова

Сакупиле и описале Љубица и Даница Јанковић
Београд: Народна библиотека Србије, 2021.

COBISS.SR-ID: 36259593

Реч је о осмом тому Народних игара сестара Љубице и Данице Јанковић, једном у низу фототипских издања, објављиваним у периоду од 1934. до 1964. године, у којима је сакупљено више од 900 игара и промовисан је оригинални систем њиховог записивања. Сестре Јанковић су редовно одлазиле на терен и од најбољих играча, свирача и певача бележиле аутентичне мелодије, игре и песме и тако су дале немерљив допринос етнокореологији и нашој култури у целини.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content