НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ

NATIONAL LIBRARY OF SERBIA

Драган Алексић – Ликовне критике


Јасна Јованов
Народна библиотека Србије, 2017.

COBISS.SR-ID: 246839052

Ауторка је уобличила и својеврсну мини-биографију једног од најзначајнијих ликовних критичара у међуратном периоду, ревитализујући праксу критичког осврта на историју ликовне критике, иначе готово неприметну у домаћој историографији последњих деценија. Освртом на Алексићево критичко рашчитавање Петра Добровића, Саве Шумановића, Јована Бијелића и осталих хероја модерне, иначе блиске критичаревом сензибилитету, ауторка је успела да расветли мање познат део стваралаштва овог изузетно значајног и вишеслојног интелектуалца. Истовремено, кроз психофизичку анализу његовог бића, ауторка је успешно исказала дихотомију на релацији друштво–појединац, указавши на шире оквире збивања на авангардној уметничкој сцени међуратне Југославије.

др Игор Борозан

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Читај
Читај
Читај

понедељак – петак  8.00 – 20.00 
(поручивање публикација  8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација  8.00 – 14.00) 

Monday – Friday 8.00 – 18.00 
(ordering publications 8.00 – 17.00)

Saturday 8.00 – 13.30.
(ordering publications 8.00 – 12.30)

Skip to content