CIP za članke – stručna klasifikacija članaka iz serijskih publikacija i zbornika

Obaveštavamo korisnike usluga Narodne biblioteke Srbije da od 01.09.2022. godine Narodna biblioteka Srbije neće biti u mogućnosti da prima avansne uplate za izvršenje usluga izdavanja ISBN brojeva i CIP zapisa pravnim licima.

Plaćanje će se vršiti po prijemu e-fakture.

Podsećamo vas da, u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju (“SL. Glasnik RS”, broj 44/21 i 129/21) i po dopisu Ministarstva finansija broj 401-00-9700/2021-41-4 od 30.06.2022. godine, od 01.07.2022. godine, svaki subjekt privatnog sektora ima obavezu prijema i čuvanja elektronske fakture od strane subjekta javnog sektora koja je poslata preko portala e-faktura.

Prema odredbama Zakona o fiskalizaciji, Narodna biblioteka Srbije je obavezna da uplate fizičkih lica evidentira preko fiskalne kase od 01.05.2022. godine.

Kontakt cip.nbs@gmail.com
Cena CIP zapisa po članku (UDK za članke) 630.00 din.
Cena obrade po UDK za članke u monografskim publikacijama (zbornicima) 630.00 din.
Račun za uplatu 840-31120845-93
poziv na broj 5202347040174231401
po modelu 97

Ukoliko izdavač želi da članci u časopisu budu nezavisno i objektivno klasifikovani u stručnu oblast u tekućoj bibliografiji Srbije (Članci i prilozi u serijskim publikacijama), vrši se klasifikacija po sistemu UDK, a odgovarajući UDK broj se štampa na početnoj strani članka, iznad naslova.

Od 15. 1. 2019. godine materijal za obradu se može dostaviti isključivo na imejl adresu cip.nbs@gmail.com  ili, izuzetno, poštom. Uz materijal obavezno dostaviti odgovarajući zahtev. Za sve detalje vezane za plaćanje obratiti se koleginicama u CIP Agenciji Narodne biblioteke Srbije, na navedenu imejl adresu, kao i na adresu racuni.cip@nb.rs  ili na telefone (011) 2452-243 i (011) 2451-242, lok. 06.

Neophodno je dostaviti kompletnu publikaciju, definitivno pripremljenu za objavljivanje (konačna verzija, prelomljen tekst bez ispravki i rukom ispisanih podataka). Časopis mora imati odgovarajući ISSN (Međunarodni standardni broj za serijske publikacije).

Predračun za dobijanje UDK brojeva dobija se od CIP agencije Narodne biblioteke Srbije, na imejl racuni.cip@nb.rs.

Materijal (časopis) se dostavlja u .pdf (Adobe Reader) ili .doc (Word) formatu (preporučujemo .pdf format). 

U slučaju UDK klasifikacije članaka iz zbornika (monografskih publikacija), osim Zahteva za izradu UDK brojeva, potrebno je dostaviti i popunjen Obrazac za izradu CIP zapisa za monografske publikacije.

Kod slanja materijala elektronskom poštom (e-mail), molimo da se poštuju sledeća pravila:

  1. Materijal se dostavlja na elektronsku adresu cip.nbs@gmail.com i molimo da ne prelazi 6 MB (megabajta). U slučaju da je materijal većeg obima, kontaktirajte nas e-poštom ili na telefon 2451-242, lokali 42 ili 34. Preporučujemo da koristite neki od web servisa za slanje velikih fajlova filemail, wetransfer ili google drive i da nam dostavite odgovarajući link.
  2. Uz materijal za klasifikaciju članaka iz časopisa i zbornika se obavezno šalje popunjen Zahtev za dodelu UDK brojeva za članke u serijskoj publikaciji – stručna klasifikacija članaka (za članke iz serijskih publikacija ili zbornika, prema vrsti građe), koji se može preuzeti sa sajta Narodne biblioteke Srbije. Za svakog autora članka koji donosite na stručnu klasifikaciju po UDK sistemu dostavite i biografski podatak o godini rođenja, koji je neophodan za formiranje datoteka ličnih imena autora (u sklopu Zahteva).

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE


Zahtev za dodelu UDK brojeva za članke u serijskim publikacijama – stručna klasifikacija članaka [31.08.2022] Word PDF


Zahtev za dodelu UDK brojeva za članke u monografskim publikacijama (zbornicima) – stručna klasifikacija članaka [31.08.2022] Word PDF


Informacija o CIP zapisima za članke u serijskim publikacijama [23. novembar 2017] Word PDF


 

Radno vreme

ponedeljak – petak od 8.00 – 20.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 19.00)

subota od 8.00 – 15.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 14.00)

Skip to content