ЗАЈЕДНИЦА БИБЛИОТЕКА: библиографија прилога 1983–1997

Приредила Љуба Јањетовић Рецензија Мр Здравка Радуловић У настојању да створи нове информационе инструменте намењене стручној јавности, Б фонд НБС израдио је у електронском каталогу ову аналитичку библиографију информативног гласила Заједнице матичних библиотека Србије за период 1983–1997. г. Библиографију првих десет годишта објавио је Милош Стојановић 1983. г. у Заједници библиотека. Сада се комбинацијом штампане и […]

Alexandria: селективна библиографија чланака

Приредила Љуба Јањетовић Ова библиографија, постављена и као посебан линк који ће се допуњавати чланцима из нових бројева, настала је у намери да се стручна литература којом располаже Центар за библиотекарство и информационе науке Народне библиотеке Србије учини приступачнијом потенцијалним корисницима. Часопис Алеxандриа (ISSN 0955-7490) изабран је из више разлога: британски по провенијенцији (излази у сарадњи са […]