Приредила Љуба Јањетовић

Ова библиографија, постављена и као посебан линк који ће се допуњавати чланцима из нових бројева, настала је у намери да се стручна литература којом располаже Центар за библиотекарство и информационе науке Народне библиотеке Србије учини приступачнијом потенцијалним корисницима.

Часопис Алеxандриа (ISSN 0955-7490) изабран је из више разлога: британски по провенијенцији (излази у сарадњи са Британском библиотеком) бави се питањима националног и међународног библиотекарства – прилози које објављује теже високим академским стандардима и показатељи су светских трендова у библиотекарству, часопис нашој средини није доступан у електронској форми, штампане примерке набавља једино НБС.

Библиографија се израђује де вису у електронском каталогу НБС сукцесивно, уз примену међународног стандарда ISBD (CP) и Правилника и приручника за израдбу абецедних каталога Еве Вероне. Селективна је зато што обухвата само бројеве којима Центар располаже тј. од 1998. (часопис излази од 1989.) и зато што не укључује приказе стручних публикација који се објављују у сваком броју. Попис аналитички обрађених бројева часописа може се наћи у регистру уз електронску форму библиографије (“Серијске публикације”). Подаци о приказаним стручним публикацијама садржани су у текстовима на сајту НБС који сажето представљају садржај појединих бројева.

Грађа у овом електронском облику библиографије је сређена по систему Универзалне децималне класификације (УДK). Снабдевена је и регистрима: наслова, аутора и предметних одредница. Претражива је и у узајамном електронском каталогу COBIB.SR.

Библиографија