Приредила Љуба Јањетовић
Рецензија Мр Здравка Радуловић

У настојању да створи нове информационе инструменте намењене стручној јавности, Б фонд НБС израдио је у електронском каталогу ову аналитичку библиографију информативног гласила Заједнице матичних библиотека Србије за период 1983–1997. г. Библиографију првих десет годишта објавио је Милош Стојановић 1983. г. у Заједници библиотека. Сада се комбинацијом штампане и електронске библиографије остварује могућност комплетног увида у прилоге које је часопис објавио током излажења (1970–1997).

Часопис Заједница библиотека, уз Библиотекар, представља прворазредни извор за истраживање развоја домаћег библиотекарства. Садржи податке о томе како је наша професија организовала област која јој је поверена, колико је држала корак са светским трендовима у библиотекарству, колико се изборила за препознавање улоге библиотека у развоју друштва. Актуелност аналитичке библиографије Заједнице библиотека састоји се у чињеници да се добре праксе о којима сведочи часопис настављају кроз рад обновљене асоцијације матичних библиотека (2005).

Надамо се да ће ова библиографија бити подстицај и да, анализирајући удео своје професије, библиотекари снабдеју грађом истраживаче друштвене и културне историје, не тежећи при томе “пуком очувању прошлости, већ реализовању њених нада”.

Библиографија је рађена de visu, у складу са међународним стандардом ISBD(CP), а прате је регистар наслова, именски и предметни регистар. Постављена као посебан линк, како би се омогућило лакше прегледање.

Уводне напомене о библиографији PDF

Библиографија