Božidar Vuković: između istorije i imaginacije

Arheografska biblioteka

Miroslav A. Lazić

Narodna biblioteka Srbije, 2022.

COBISS.SR-ID: 82860809

Predmet istraživanja ove knjige usmeren je na rasvetljavanje različitih apspekata ličnosti Božidara Vukovića (oko 1470–1540), znamenitog delatnika na polju kulture, trgovine i politike, rodom iz Podgorice u Zeti. Uz razrešavanje raznih otvorenih pitanja i pružanje nove analize njegovog lika i dela, s posebnim naglaskom na sveobuhvatnom sagledavanju njegove razgranate delatnosti na raznim poljima, u ovoj knjizi su, za razliku od dosadašnjih suženih predstava o Vukoviću kao štamparu, odnosno izdavaču i knjižaru, značajno unapređena saznanja o njemu kao trgovcu, priložniku, administratoru, obaveštajcu, pokretaču oslobodilačkih poduhvata i nesuđenom nosiocu srpske despotske titule.

Glasnik Narodne biblioteke Srbije

Arheografski prilozi

Biblioteka posebnih fondova

Arheografska biblioteka

E-izdanja

Zadužbina Desanka Maksimović

Priručnici

Vodiči

Rečnici

Leksikoni

Katalozi izložbi

Saizdavačka produkcija NBS

Savremena biblioteka

Živa prošlost

B plus

Ogledalo

Posebna izdanja

Ostala izdanja

Bibliografija Srbije

Tekuća bibliografija CIP zapisa po mesecima

Specijalne bibliografije

Srpska bibliografija. Knjige

Srpska bibliografija. Periodika

Radno vreme

ponedeljak – petak od 8.00 – 20.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 19.00)

subota od 8.00 – 15.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 14.00)

Skip to content