Божидар Вуковић: између историје и имагинације

Археографска библиотека

Мирослав А. Лазић

Народна библиотека Србије, 2022.

COBISS.SR-ID: 82860809

Предмет истраживања ове књиге усмерен је на расветљавање различитих апспеката личности Божидара Вуковића (око 1470–1540), знаменитог делатника на пољу културе, трговине и политике, родом из Подгорице у Зети. Уз разрешавање разних отворених питања и пружање нове анализе његовог лика и дела, с посебним нагласком на свеобухватном сагледавању његове разгранате делатности на разним пољима, у овој књизи су, за разлику од досадашњих сужених представа о Вуковићу као штампару, односно издавачу и књижару, значајно унапређена сазнања о њему као трговцу, приложнику, администратору, обавештајцу, покретачу ослободилачких подухвата и несуђеном носиоцу српске деспотске титуле.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content