15. međunarodna konferencija – Kvalitativne i kvanititativne metode u bibliotekama

Početkom juna meseca, Beba Stanković, diplomirana bibliotekarka savetnica, iz Sektora za zajedničke programe, Međunarodna saradnja, učestvovala je na 15. međunarodnoj konferenciji Kvalitativne i kvanititativne metode u bibliotekama, u Grčkoj, čija je ovogodišnja tema bila “Biblioteke kao promoteri demokratije i aktivnog građanstva”. Beba Stanković je, u okviru podteme “Uticaj biblioteka na socijalnu inkluziju”, izlagala rad “Biti žena u vreme pandemije” i predsedavala sesijom “Uticaj biblioteka na odziv korisnika”. Na Konferenciji su učestvovale kolege iz 46 zemalja sveta, kao i stručnjaci iz muzeja, arhiva i sa univerziteta, što je Konferenciji dalo posebno kvalitetan sadržaj.
 
Upravni odbor Ifle (IFLA Governing Board) je, posle ovogodišnjih izbora, imenovao Bebu Stanković za članicu stalnog Komiteta Ifline Sekcije za menadžment i marketing, za period 2023-2027. Beba Stanković je aktivna u Ifli od 2010. godine; obavljala je dužnost rukovodeće osobe za Specijalnu interesnu grupu “Žene, informacije, bibliotekarstvo”, bila članica ex officio Stalnog komiteta Sekcije za menadžment bibliotečkih udruženja, a u poslednje četiri godine bila je članica Stalnog komiteta navedene Specijalne interesne grupe.
 

Početkom godine izabrana je za Stalni odbor Cenlove grupe (CENL, The Conference of European National Librarians) “Jednakost, raznolikost, inkluzija”kao i učesnicu međunarodnog projekta Američkog bibliotekarskog društva –  International Librarians Networking Program.

Radno vreme

ponedeljak – petak od 8.00 – 20.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 19.00)

subota od 8.00 – 15.00
(poručivanje publikacija 8.00 – 14.00)

Skip to content