15. међународна конференција – Квалитативне и кванититативне методе у библиотекама

Почетком јуна месеца, Беба Станковић, дипломиранa библиотекарка саветница, из Сектора за заједничке програме, Међународна сарадња, учествовала је на 15. међународној конференцији Квалитативне и кванититативне методе у библиотекама, у Грчкој, чија је овогодишња тема била “Библиотеке као промотери демократије и активног грађанства”. Беба Станковић је, у оквиру подтеме “Утицај библиотека на социјалну инклузију”, излaгала рад “Бити жена у време пандемије” и председавала сесијом “Утицај библиотека на одзив корисника”. На Kонференцији су учествовале колеге из 46 земаља света, као и стручњаци из музеја, архива и са универзитета, што је Конференцији дало посебно квалитетан садржај.
 
Управни одбор Ифле (IFLA Governing Board) је, после овогодишњих избора, имeновао Бебу Станковић за чланицу сталног Комитета Ифлине Секције за менаџмент и маркетинг, за период 2023-2027. Беба Станковић је активна у Ифли од 2010. године; обављала је дужност руководеће особе за Специјалну интересну групу “Жене, информације, библиотекарство”, била чланица ex officio Сталног комитета Секције за менаџмент библиотечких удружења, а у последње четири године била је чланица Сталног комитета наведене Специјалне интересне групе.
 

Почетком године изабрана је за Стални одбор Ценлове групе (CENL, The Conference of European National Librarians) “Једнакост, разноликост, инклузија”као и учесницу међународног пројекта Америчког библиотекарског друштва –  International Librarians Networking Program.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content