Заљубити се у један град: европски путници у Београду (1815–1914)

Заљубити се у један град: европски путници у Београду (18151914)

Приредио Ђорђе С. Костић
Музеј града Београда : Народна библиотека Србије : Народни музеј у Београду, Београд 2007.

COBISS.SR-ID: 143009804

Falling in Love With a City: European Travelers to Belgrade (18151914)

Đorđe S. Kostić
Belgrade City Museum : National Library of Serbia : National Museum in Belgrade, Belgrade 2007.

COBISS.SR-ID: 143012364

Током деветнаестог и првих деценија двадесетог века Београд је прешао дуг пут. Од града занимљивих подсећања на прошлост, на сукобе, ратове и разарања, од града који је био предстража једне Империје, постао је град савременик својих посетилаца. Сведочанства о том његовом мукотрпном развоју налазе се овде описана речима или сликом многих европских путника (Ендру Арчибалд Пејтон, Адолф Бланки, Феликс Каниц, Луј Леже, Александер Вилијам Кинглејк и др.).

Ђорђе С. Костић


Over the 19th and the first decades of the 20th century, Belgrade traversed a long road. From a city of interesting reminiscences of the past, of conflicts, wars and devastation, from a city that used to be the outpost of an Empire, it became a city that is the contemporary of its visitors. Testimonies of that painstaking development are to be found here described by word or picture by different European travelers (Andrew Archibald Paton, Adolphe Blanqui, Felix Kanitz, Louis Léger, Alexander William Kinglake, etc).

Đorđe S. Kostić

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content