Универзална децимална класификација – сажете таблице (усаглашене са изменама и допунама из 2011. године)

Остала издања

(усаглашене са изменама и допунама из 2011. године)

Народна библиотека Србије, 2013.

COBISS.SR-ID: 201803276

Српско издање скраћених УДК таблица представља не само превод већ и инструктивне примере из праксе Народне библиотеке Србије (НБС), као и додатна објашњења о начину примене. Универзална децимална класификација (УДК) је најпознатија светска вишејезичка класификациона шема за све области знања и софистицирани алат за индексирање и добављање информација. То је веома флексибилан систем класификације за све врсте информација у било ком облику. Због свог логичног, хијерархијског уређења и аналитичко-синтетичке природе, овај систем је погодан за физичко организовање збирки, као и за преглед докумената и претраживање. УДК је организован на такав начин да се нове технологије и нове области знања лако инкорпорирају у њега и надограђују постојеће. Примери комбинација који су дати само показују принцип, а разноврсност комбинација може бити, и најчешће јесте, колика је и разноврсност фонда који се обрађује Сажете УДК таблице представљају избор (сачињен од стране УДК Конзорцијума) од приближно 3.000 класа екстрахованих из електронске верзије УДК таблица – УДЦ Мастер Референце Филе, из 2011. године, које иначе садрже приближно 70.000 класа.

При преводу је коришћена бројна стручна литература (енциклопедије, лексикони, уџбеници) и интернет сајтови званичних и незваничних организација из свих стручних области. Превод скраћених УДК таблица је првенствено намењен мањим библиотекама са фондом у отвореном приступу, али је уједно и приручнички материјал за библиотекарске испите. Сажете УДК таблице представљају основу за УДК класификацију и приручничка функција коју ове таблице могу да имају нису замена за стручно обучавање класификатора.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content