Светислав Стефановић, Погледи и покушаји

Жива прошлост

Светислав Стефановић

Народна библиотека Србије, Београд 1997.

COBISS.SR-ID: 56931596

«Жестоки противник књижевне критике, незадовољан њеним вођењем и васпитањем публике и писаца, Светислав Стефановић од самог почетка нуди неку своју «филозофију критике», као посебну «таблицу вредности». По Стефановићу књижевну критику могу писати само ствараоци, јер они више виде и они књижевност воде напред. Таква књижевна критика је подстицајна и не гуши слободу песничког израза.»

Миливој Ненин

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content