Сукоб Истока и Запада у делима Достојевског, Андрића, Памука и Куција

Остала издања

sukob istoka i zapada

Милена Ђорђијевић

Народна библиотека Србије, 2017.

COBISS.SR-ID: 255669516

У књизи се анализирају идеје Истока и Запада у ангажованим и политичким делима Ф. М. Достојевског (Записи из подземља, Зли дуси), И. Андрића (Травничка хроника), О. Памука (Снег) и Џ. М. Куција (Елизабет Костело, Мајстор из Петрограда).

Идеје Истока и Запада у делима Достојевског, Андрића, Памука и Куција непрекидно прелазе из политичког у естетско, односно из идеолошке несамосталности у естетску самосталност. Аутори их преузимају из друштвено-политичке стварности, разматрају их у међусобном дијалогу, а онда им дају нова значења у оквиру свог аутентичног доживљаја стварности и јединственог уметничког искуства.

У књизи се тако приказује друштвено-политички контекст у којем су се идеје Истока и Запада појавиле у срединама из којих су писци потекли, а потом се сагледава њихов утицај на интелектуалну мисао самих књижевника и на њихова књижевна дела.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content