Специјална награда Новосадског сајма за „Књижевноисторијска и есејистичка дела Милорада Павића”

На Новосадском сајму данас је додељена Специјална награда, за „Књижевноисторијска и есејистичка дела Милорада Павића”. Награду су примили мр Ненад Шапоња, директор Културног центра Војводине „Милош Црњански” и др Драгана Милуновић, заменица управника и руководилац Сектора за библиотечко-информациону делатност Народне библиотеке Србије. 

Објављивање тих дела један је од изузетно значајних пројеката Културног центра Војводине „Милош Црњанскиˮ, који реализује у сарадњи са Народном библиотеком Србије.

Објављене су прве три књиге – „Историја српске књижевности барокног добаˮ, „Историја српске књижевности класицизмаˮ и „Историја српске књижевности предромантизмаˮ.

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content