Књижевноисторијска и есејистичка дела Милорада Павића. Књ. 2, Историја српске књижевности класицизма

Саиздавачка продукција

Милорад Павић

Културни центар Војводине “Милош Црњански” и Народна библиотека Србије, 2023.

COBISS.SR-ID: 126318089

„…Није лако проценити када је и како закључена судбина класицизма и предромантизма у српској књижевности. Та два стила дуго су живела напоредо, али се нису развијала и мењала истим ритмом и следила су идеологију свога времена са различитим закашњењима и с различитим успехом, па нису ни нестала у исто време и на исти начин. Обично се као година победе романтизма узима 1847. са стиховима Бранка Радичевића, са Вуковим Новим завјетом, са Његошевим Горским вијенцем, са Даничићевим Ратом за српски језик и правопис, са првом свеском Гласника Друштва српске словесности (које ће касније прерасти у Српску академију наука). Она једновремено обележава и гашење последњих одјека класицистичких и предромантичких стилских покрета…”

Из предговора

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content