Ранко Младеновић, Драмске гатке

Драмске гатке

Ранко Младеновић

Народна библиотека Србије, Дечје новине, 1989.

COBISS.SR-ID: 7143682

«Место Ранка Младеновића (1892–1943) у историји српске књижевности, посебно песништва и драме, је са више или мање проницљивости одређено, али то не значи да је дело овог вишеструко образованог и даровитог песника, драматичара, есејисте, теоретичара драме, уредника, позоришног и књижевног критичара, драматурга, управника Народног позоришта у Београду и – не на последњем месту – професионалног историчара протумачено, с обзиром на оно што представља његов етимон (Л. Шпицер), његово суштинско духовно језгро.»

Бојана Стојановић

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content