Поетика путописне и мемоарске прозе Милоша Црњанског

Теза

Нада Мирков-Богдановић

Народна библиотека Србије, 2013.

COBISS.SR-ID: 201518604

Основна идеја ове студије најједноставније се може одредити као покушај проучавања поетике путописних и мемоарских дела Милоша Црњанског са становишта њихове генезе, и у том смислу је у наслову употребљена синтагма поетика верзија. Кроз дубље проучавање принципа и динамике структуирања ових дела Милоша Црњанског, утврђена су основна начела пишчеве стваралачке поетике. Како су путописи и мемоари суштински одређени односом документарног и фикционалног, естетског и ванестетског, један од основних циљева студије био је да се осветли начин на који је, у току настајања дела, неуметничка грађа транспонована у уметничку, или обрнуто, и до ког је степена тај процес доведен. Најзад, истраживање треба да омогући и да се боље сагледа развојни пут Милоша Црњанског и одреди место и положај његових путописа и мемоара у односу на остале документарно-уметничке жанрове и његов опус у целини.

Студија представља докторску дисертацију која је под истим насловом, у незнатно другачијем облику, одбрањена на Филолошком факултету у Београду 2009. године.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content