Опис ћирилских рукописних књига манастира Високи Дечани, књига трећа, Палеографски албум

Археографска библиотека

Приредиле: Луција Цернић, Биљана Јовановић-Стипчевић и Катарина Мано-Зиси
Народна библиотека Србије, 2012.

COBISS.SR-ID: 195848460

Драгоцена збирка рукописних књига манастира Високи Дечани, и поред уништавања, пљачки или разношења у друге збирке, сачувана је и данас садржи репрезентативни број рукописа. Према најновијим истраживањима, у овом не само значајном писарском него и важном књижевном средишту налази се сто шездесет три рукописа и пет фрагмената. При томе, највећи део збирке чине обимни кодекси разноврсне и често ретке садржине, претежно из XIV и XV века, са мноштвом изворних записа, сведочанстава од прворазредног културно-историјског значаја. Овој збирци прикључена је и збирка манастира Црколеза која садржи десет рукописа, од којих су девет из XIII, XIV и XV века, а која је на својеврстан начин, иако знатно оштећена, представник једне од мањих збирки из средишта српске државе.

Потпуна кодиколошка обрада рукописних књига подразумева физички опис, одређивање писара, одређивање места и времена настанка рукописа, палеографско и филигранолошко датирање, опис писма и језика, илуминацијe и повезa, садржај, запис, историјат, као и претходну литературу за сваки појединачни споменик. Овом приликом редослед писара дат је у хронолошки, али је коначни редослед дат према палеографској блискости.

Палеографски албум уверљиво сведочи какво богатство садрже дечански рукописи и у коликој мери се отварају нове могућности за даља палеографска и језичка истраживања.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content