Народне игре. IX књига

Библиотека посебних фондова

Скупиле и описале: Љубица и Даница С. Јанковић
Народна библиотека Србије, 2016.

COBISS.SR-ID: 234194700

Пионирски рад на научно утемељеном проучавању традиционалног народног плеса сестре Јанковић су започеле почетком тридесетих година ХХ века, и до 1952. године заједно су објавиле седам томова Народних игара; након смрти Данице Јанковић, 1960. године, Љубица је сама наставила рад на етнокореолошкој грађи коју су заједно прикупљале. Године 1964. изашла је осма књига Народних игара. Ово је последњи том капиталног дела сестара Јанковић, који до сада није објављиван.

Гласник Народне библиотеке Србије

Археографски прилози

Библиотека посебних фондова

Археографска библиотека

Е-издања

Задужбина Десанка Максимовић

Приручници

Водичи

Речници

Лексикони

Каталози изложби

Саиздавачка продукција НБС

Савремена библиотека

Жива прошлост

Б плус

Огледало

Посебна издања

Остала издања

Библиографија Србије

Текућа библиографија CIP записа по месецима

Специјалне библиографије

Српска библиографија. Књиге

Српска библиографија. Периодика

Радно време

понедељак – петак од 8.00 – 20.00
(поручивање публикација 8.00 – 19.00)

субота од 8.00 – 15.00
(поручивање публикација 8.00 – 14.00)

Skip to content